• Wire bone, die bone knowledges, QA/QC processes
  • Exxcellent in Eenglish language
  • ISO 9000/14001, customers/ supplier support

13-Jan-17

 

Applied
  • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล