Web Developer

VSI Group Asia Co., Ltd.

เชียงใหม่

  • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน PHP , CSS
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Workpress , Prestashop

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล