• การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • รับนักศีกษาจบใหม่ | Creative & High Achiever
  • เงินเดือน: 15,000-21,000

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
  • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
  • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล