• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในงานอยู่เสมอ
  • ตลก เฮฮา มุกฮามุกฝืด กล้าแสดงออก ชอบพูดชอบคุย

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • ใช้โปรแกม Photoshop, Illustrator
  • ลงโปรแกรมต่าง ๆ ดูแลรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

25-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล