• ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • ใช้โปรแกม Photoshop, Illustrator
  • ลงโปรแกรมต่าง ๆ ดูแลรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

23-Feb-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในงานอยู่เสมอ
  • ตลก เฮฮา มุกฮามุกฝืด กล้าแสดงออก ชอบพูดชอบคุย

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล