• ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น
  • มีความรู้ความสามารถทางด้าน SEO

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน Internet
  • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล