Game Developer (C++)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

21-Jul-17

 

Applied

Web Developer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Web Technology PHP

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Platform Developer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา ระบบ Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C#

21-Jul-17

 

Applied
 • English speaking skill would be an advantage
 • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันหรือกลางคืนได้
 • สถานที่ทำงาน จ.นนทบุรี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล