• วางแผนและออกแบบระบบ ร่วมกับทีม
  • สามารถใช้งาน Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป

15-Feb-17

 

Applied
  • วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล