• Manage hardware & software maintenance of IT
  • Manage and maintain SMRU E-mail system
  • Monitor and maintain IT Back-up systems

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวช.ขึ้นไป
  • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล