IT Manager

A&A Neo Technology Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • IT. Project Management หรือ งานบริหารด้าน IT
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการ IT. Project Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server 2
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • Experience managing Windows servers
 • At least 5 years working experience
 • Excellent English, ability to communicate

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล