• ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

17-Jul-17

 

Applied

IT Officer/เจ้าหน้าที่ IT

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล