• ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application และ ERPP
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
 • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior System Analyst (Senior SA)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบERP

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล