IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

30-Mar-17

 

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Local Systems Support Engineer

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • 1 year experience in related field
  • To support IT management in Budget process
  • To monitor, manage and keep up-to-date Local

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล