Network Engineer (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application Integration Analyst

NS BlueScope (Thailand) Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree in Computer Science or related field
 • 5 years of application support managing
 • Proven cases of delivering quantifiable business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดวางระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ Network
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 2 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล