• เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Min 5 year Exp in System Support with Global
 • Fluent in spoken and written English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา Computer Science
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์พัฒนา application โดยใช้ .NET technolo

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. degree in a computer science
 • Have knowledge of the security of IT
 • Able to work off working hours or up-country

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Manage SAP Basis Infrastructure (BASIS)
 • At least 2 years of experience in SAP System
 • SAP Basis implementation/Upgrade/Migrate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Presale

360 Quality Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Female/Male, Age over 28 – 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • Proficient in Microsoft excel

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • office365, EMS, RMS, Microsoft Azure, Active Direc
 • MTA, MCSA, MCSD, MCSE
 • ITIL, ISO27001, CMMI

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command in English
 • Strong network diagnostic & Ubuntu Linux skills
 • Japanese company environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduates in Computer Engineering,IT
 • Ensuring that we build the right things
 • Working on those systems that our customers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Knowledge in SQL command is a must.
 • Knowledge in LAN, Windows, Windows NT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting Cisco Advanced Technologies
 • Install and configure the Network System.
 • Problem diagnosis and fix incidents

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Information Technology
 • 1-3 years experiences in insurance, financial
 • Able to work on shift

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส./ปริญญาตรีด้านคลังสินค้า Logistic
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in information technology
 • 5 years experience in network administration
 • Profound knowledge in web design

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ถ้ามี CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, MIS
 • 2 - 5 years experience in ERP Application
 • Highly skill in ERP Support, System Analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Intelligence
 • ETL, Data Warehouse, Report
 • SAP Business Object, T-SQL, SQL, Sybase IQ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage IT Support, IT Help-desk & IT Admin
 • Manage and plan team troubleshoot problem hardware
 • Experience in IT support, network, infrastructure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • VMware Solution (vSphere, SRM, VDI, VROPs and ETC)
 • Design, Implement and maintenance
 • Backup Solution (Netbackup, TSM, Veeam)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age now over 32 years old
 • degree or higher in Telecommunication
 • Over 5 years experience in Internet IP Network

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work in high competency
 • opportunity to work in global scale
 • opportunity to develop your skills and working

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบ monitor
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์สิ่งผิดปกติ
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สร้าง Use case เพื่อ Automate Monitoring
 • มีประสบการณ์ด้าน System Engineer ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ Windows/Linux/Vmware

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer or IT Fiel
 • Have good knowledge in Operating System and server
 • At least 3 years experience in IT support

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • A bachelor’s degree in computer science
 • Strong database and analyst skills
 • Programming skill : Delphi, .NET

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IP Operation

dtac

ปทุมวัน

 • Traffic Engineering and bandwidth management
 • Traffic Analysis
 • Routing control policy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IP Core Network Engineer

dtac

ปทุมวัน

 • Design, implement, and capacity planning in ISP Ne
 • 5 years related experience as ISP, Network
 • Degree or higher of Computer Science

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Information Technolog
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to exercise good judgment and discretion

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s Degree Computer
 • IT Security Certifications like CISSP, CISM, CISA
 • Knowledge of Microsoft Windows server

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering/Science
 • 2 years experience in IT technical support
 • Knowledge and understanding in Networking and soft

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineer
 • 1+ years of experience in Mobile development
 • Develop mobile applications

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Telecommunication
 • Keep updating the new technology and products.
 • Response in writing to customer requirements

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund
 • Schedules and Implements Network project
 • 2-7 exp.in IP Network or IT system solution

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage service/ user request relates to SAP MM, LE
 • Provide updated information to users on SAP change
 • Support internal system (web application)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 26-35 years old
 • Degree in Information and Technology
 • Having knowledge and experience with Network

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 - 36 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 1- 3 years of experiences on IT, Computer System

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 year working experience, Honest
 • POS experience prefer but not a must
 • Crytal Report would be advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical support IT

ESS Syntech Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • ปริญญาตรี ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง : Electronics
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, Electronics
 • สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง : Electronics
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ Windows/LAN
 • สามารถติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years industry experience in networking, server
 • Experience of IT infrastructure design
 • Experience in disaster recovery environment setup

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for day to day support of Linux system
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • English skill/ Recent graduate is also welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP Professionals

Accenture

กรุงเทพมหานคร

 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP Professionals - FI / CO

Accenture Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP Consultant – PP / QM

Accenture Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Develop training materials for key user training
 • Train SAP functionalities to CLIENT key users
 • Provide and develop data conversion template

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์ ระบบเครือข่าย LANs, WANs
 • พัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์
 • พัฒนา ออกแบบ และวิเคราะห์งานด้านระบบความปลอดภัย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider
 • มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ Presale พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Have knowledge in C, C#
 • Understands standard systems development lifecycle

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22-34 ปี วุฒิการศึกษาป. ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่อง HTML5, CSS3 และ Javascript
 • มีความรู้เรื่องPHP Javascript Ajax Jquery

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล