Technician/ช่างซ่อมรถยนต์

Daorung Travel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electronic Technician / ช่างไฟฟ้า

Thai-Kobe Welding Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

25-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงานอุตส

24-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยช่างพิมพ์ เตรียมบล็อค หมึกพิมพ์
 • ควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้สม่ำเสมอ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล