• ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
  • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
  • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล