Technician 1 Position

Coast Company

เพชรบุรี

  • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
  • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล