• ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
  • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
  • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied

Technician 1 Position

Coast Company

เพชรบุรี

  • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
  • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล