• Age 20 years up
 • Diploma of Technical, Electrician, Mechanical
 • 0-5 year related field experience

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

24-Mar-17

 

Applied
 • มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์เครื่องจักรมา

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เพศชาย
 • ผู้ช่วยช่าง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล