• Diploma vocation Certificate main Mechanic
  • 1.5 years’ experience in mechanical maintenance
  • English skill; minimum TEPPI score of 30

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล