• minimum 1 years of welding experience
 • valid welding certificate
 • OGUK approved certificate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
 • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

19-Jul-17

 

Applied
 • Good communication and leadership skills
 • Operational experience in COW on oil tankers.
 • CoC and GMDSS certificate must be endorsed by MPA

17-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experiences in SSHE/EHS
 • Possess Professional Safety Office Certificate
 • Good communication and supervisory skills

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล