• TOEIC 600, 5-7 years of training & coaching
  • Experience in training, coaching, mentoring
  • Fluent in English skills, including training

22-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
  • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล