• เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง
  • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

15-May-17

 

Applied
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย

14-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล