• Male/Female Age between 25 - 30 years old.
 • Minimum 2 years working experience
 • Customer service mind

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่าง Wire Cut

T L C (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

22-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกล ช่างเทคนิค

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ม.6 - ปวส
 • Setting เครื่องสปริง (Wire Formming) ไม่น้อยกว่า
 • มีที่พักใกล้บริษัท

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electronic Technician / ช่างไฟฟ้า

Thai-Kobe Welding Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

17-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล