Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

23-Jul-17

 

Applied

Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

22-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ภายในโรงแรมฯ แอร์ ประปา
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงภายในอาคาร 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช ปวส.ด้านช่างซ่อมแซ่ม

21-Jul-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
 • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล