• รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
  • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
  • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

27-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล