• Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of engineering or related field.
 • Male, aged between 23-30
 • Experience in modern farm equipment

19-Jan-17

 

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงเกจควบคุม
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

19-Jan-17

 

Applied

TECHNICAL MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years’ experience in the technical field
 • Good command of both written and spoken English

19-Jan-17

 

Applied

ช่างซ่อมบำรุง

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 • รับผิดชอบกับงานซ่อม/สร้างเครื่องจักร
 • รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างไฟฟ้า

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับขีรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล