Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
  • ช่วยยกของบ้าง
  • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

23-Jul-17

 

Applied

Carpenter / ช่างไม้

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
  • ช่วยยกของบ้าง
  • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

22-Jul-17

 

Applied
  • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
  • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
  • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล