• Male / age around 25 - 35 Years old
 • Diploma in Electronics Technology or related field
 • At least 1 years experience as maintenance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technician

SCML (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male, Age 23 years up
 • Computer literacy Ms. Office
 • Experience at least 1 year up

26-May-17

 

Applied
 • Male, age 24 – 35 years old
 • Diploma in Electrical Power
 • Experience at least 2 years in PLC

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, ช่างก่อสร้าง
 • ดูแลงานติดตั้งภายนอกบริษัท

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สัมภาษณ์รู้ผลทันที

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร ไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวส ปวช ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค

23-May-17

 

Applied
 • เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กตามแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี

23-May-17

 

Applied
 • เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กตามแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี

23-May-17

 

Applied
 • เชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กตามแบบ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะอย่างน้อย 2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานไม้
 • มีความแม่นยำในการทำงาน
 • ค่าจ้างสามารถคุยได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

22-May-17

 

Applied
 • Diploma in Machine Tool / Mold & DIE
 • Experience in Program Auto CAD
 • Experience in Mold Making by CNC, EDM,WEDM,HGR

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล