• ซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบอาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้าคอนโทรล มอเตอร์
 • ดูแลงานระบบปรับอากาศ

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) อายุ 22 - 45 ปี วุฒิการศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ Program AutoCAD และ 3D ได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • สอนและควบคุมการสอบงานเชื่อม
 • มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ
 • มีความพร้อมในการถ่ายทอดงานเชื่อมโลหะ

25-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • Male, Age not over 40
 • Required technical knowledge, repair (Exp. 5 yrs.)
 • Required experience in management position.

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Technical
 • At least 3 year experience as a training instructo
 • Good command of English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงาน ตู้ควบคุม 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ และมีใจรักด้านงานบริการ
 • สามารถเดินทาง ออกนอกพื้นที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • ทำงานแบบหมุนเวียนเป็นกะได้

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถทำงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Perform routine maintenance and servicing of lifts
 • 3 year experience in operating lift system
 • Have good interpersonal skills

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านเครื่องยนต์, ควบคุมดูแลและเดินระบบ
 • ปฏิบัติการตรวจสอบและซ่อมบำรุงต่างๆภายในสำนักงาน
 • มีความชำนาญในการปฎบัติงานทางด้าน Lastmile

24-Mar-17

 

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร สุขาภิบาล ปรับอากาศ
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลอาคาร หรือผู้บริหารงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถติดตั้ง เดินสายไฟฟ้า ในอาคารได้
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

24-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม แผงวงจรไฟฟ้า แผงวงจรเครื่องขยายเสียง
 • ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์

24-Mar-17

 

Applied
 • ล้าง-ขัดเคลือบสีรถยนต์-ขัดลบรอย-เคลือบแก้ว
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช./ ปวส. ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างยนต์
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮดรอลิก

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านเทคนิคอุตสาหกรรมเครื่องกล
 • Photoshop/Excel/word/Auto Cad

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์
 • มีประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมตัวถังและสีจากลูกค้า

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • งานทดสอบแบตเตอร์รี่
 • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.

24-Mar-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยช่าง
 • ชอบงานช่าง
 • การศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย มีความรู้ ความสามารถ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กลึงชิ้นงาน ตัดประกอบชิ้นงาน
 • มีใจรักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • กลึงชิ้นงานมิลลิ่ง กลึง สั่งทำตามแบบ
 • เพศชาย มีความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกอบ ติดตั้ง ชิ้นงานไฮดรอลิคส์

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทนต่อแรงกดดันได้
 • มีทัศนคติและแนวทางการพัฒนาบุคลากร

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • เคยทำงานทางด้านิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า

24-Mar-17

 

Applied
 • การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เดินไฟตามอาคาร
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.
 • ปรับปรุงสินค้าและติดตั้งงานนอกสถานที่
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • มีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการงานช่างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์
 • ดูแลเครื่องพิมพ์ Flexo

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถใช้งาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง มีความขยัน อดทน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถให้คำแนะนำและความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแล ซ่อมบำรุง ทั่วไปภายในอาคารคอนโด
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และุดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินไฟภายในสำนักงานได้
 • ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เล็กๆน้อยๆ
 • ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Mar-17

 

Applied
 • Bonus3mths, Med Ins, Prvd F, Transp, OT Pay, Car
 • Global FA Mfg. & Trading Company
 • Exp. in Maintenance of FA Robot

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงาน ทางด้านช่างได้

23-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • บุคลิกภาพดี ชอบงานบริการ ใจเย็น อดทน
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล