• ออกแบบ ถ่ายทำ และผลิตสื่อเพื่อสื่อสารภายในองค์กร
  • มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่ง, VDO, Streaming
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นนิเทศศาสตร์โฆษณา

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความรับผิดชอบ
  • สามารถส่งข้อมูลได้จากทาง internet
  • มีกล้องดิจิตอล

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล