• ปริญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
  • เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
  • พูด อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล