• have experience 3-5 years
 • Bachelor Degree
 • English , Chinese , Japanese advantage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และสามารถเดินสาย CCTV
 • ช่างไฟฟ้าประจำหน่วยงานก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience in the pastry
 • Knowledge of French pastry
 • Can work on weekend

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

26-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

26-Jun-17

 

Applied

Head of Operations - e - Commerce

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing E-commerce company
 • Head of Operations and logitics
 • International start-up

23-Jun-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proactive daily response e-mail
 • Operates in Financial Support
 • Follows up on dispute transactions

13-Jun-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

30-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล