• ไม่จำกัดเพศ อายุ20ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ติดดั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง

20-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขเครื่องจักร แก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล