• ตัดเหล็ก
  • เชื่อมประกอบ
  • อะไหล่ของเครื่องจักรต่างๆ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตัดเหล็ก
  • เชื่อมประกอบ
  • อะไหล่ของเครื่องจักรต่างๆ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล