• Experienced in procurement
  • Able to work in Prachinburi
  • Keen to grow career in Procurement with MNC

25-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล