• Stock and inventory management
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Production coordination

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ ของแห้ง ของสด ต่อรองราคา
 • เปรียบเทียบราคา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ขยันซื่อสัตย์ อดทน

24-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • ซื้อของตามบิล
 • ขยัน ซื่อสัตย์และรักองค์กร

18-May-17

 

Applied
 • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
 • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล