• Thai Nationality Only
 • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
 • Willing to Relocate to Phuket

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree is Logistics or Business Admin
 • 1 year of relevant work experience in logistics
 • Strong organizational and time management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้ระบบงานจัดซื้อทั้งระบบ
 • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรองราคา

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้คล่องแคล่ว

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล