• At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage commercial and administration activities.
 • logical, analytical and structured thinking
 • Very good English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้องรับผู้ที่พึ่งจบ
 • จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนกลาง ได้อย่างคล่องแคล้ว
 • หากเคยสั่งของจากประเทศจีน จะพิจารณาเป็นพิเเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดหาสินค้าอย่างน้อย1-3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Procurement Engineer,
 • ตรวจสอบรายการสินค้าในระบบและสินค้าในคลังสินค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Export, ideally in a Consumer product
 • Merchadiser or buyer experience is a must
 • Good Communication in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to learn fast & follow instructions
 • multi-task and pay attention to details
 • Min 2 years of relevant administration experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Merchandising and Buying
 • Health and Beauty product
 • Japanese Retail Store

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัท มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
 • พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

24-May-17

 

Applied

Purchasing Officer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Process Purchase Order for Raw materials
 • Issue Purchase Order to supplier by email or fax
 • 2 years experience in a Procurement process

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำรายงานการประชุม
 • งานด้านพัสดุเอกสาร พิมพ์เอกสาร จัดเก็บ
 • งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมใบสั่งซื้อ

23-May-17

 

Applied

Local Purchasing

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • One year working experience in purchasing field
 • Able to work under pressure.
 • Have experience in contacting contractors.

22-May-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

22-May-17

 

Applied
 • Female or Male, age 27-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Marketing Business Management
 • At least 3 years’ experience in product sourcing

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สุภาพอ่อนน้อม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-17

 

Applied
 • Sourcing new product
 • Monitor sales, GP and other income
 • Manage supplier and negotiate the best deal

20-May-17

 

Applied
 • Strong negotiation, leadership and communication
 • Fluent in English communication (speaking&writing)
 • Preferably in Semiconductor industry or equivalent

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล