• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สุภาพอ่อนน้อม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

29-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing Manager
 • Responsible for all raw material purchasing
 • Purchasing Division

29-Mar-17

 

Applied

Inventory Planner

Kuang Chieng Frame & Supply Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง
 • อายุ 27 ถึง 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ในงานดูแลคลังสินค้า

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานขายอย่างน้อย1-3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Purchasing Engineer
 • ตรวจสอบรายการสินค้าในระบบและสินค้าในคลังสินค้า

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Export, ideally in a Consumer product
 • Merchadiser or buyer experience is a must
 • Good Communication in English

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อนมผง อาหารแห้ง ค้าปลีก
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว ไหวพริบดี

27-Mar-17

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • ประสานงานต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

27-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

26-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Have knowledge of Purchasing & Import & Export
 • Accurate and reliable.

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล