Asst. Purchasing Manager (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Master's degree supply chain or related fields
 • At least 10 years experience
 • Knowledge of ISO ,GMP & HACCP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษศาสตร์หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อใน- ต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี

25-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อ
 • Purchasing
 • ผู้จัดการ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบความท้าทาย

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • เพศหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่ง

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล