Sourcing Staff

OJI Paper (Thailand) Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Strong Negotiation skill
 • Basic knowledge in technical purchasing
 • Experiences in Paper or Label business

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree minimum
 • 5 years purchasing experience
 • Good command of English communication

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำจัดซื้อ/สโตร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 Year experience in purchasing
 • Good command in English
 • Good skills in communication, negotiation

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ หรือ เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 0-5 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

01-Feb-17

 

Applied
 • Supply Chain Manager
 • Demand planning
 • Warehouse

26-Jan-17

 

Applied
 • Purchasing manager
 • Procurement manager
 • Sourcing manager

26-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล