• Bachelor Degree or higher in any field
 • 5-7 yrs of experience in Poultry purchasing
 • Exp in Food Ingredient, chicken, duck, etc.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in stable Japanese company
 • Opportunity to utilize purchasing skills
 • Receive requirement and prepare supplier

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Good English both spoken and written
 • Apply : inthiraporn.k@manpower.th.com
 • New graduate welcomed

20-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Purchasing/ จัดซื้อ

Hoochin Electronics Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

16-Jun-17

 

Applied
 • Purchasing, Procurement
 • Sourcing
 • Automotive part

15-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล