• Strong sourcing skills in Automotive field
 • Proven knowledge in purchasing management
 • Excellent command of English

18-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

18-Jan-17

 

Applied
 • ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล