• Male / Female Age 30 - 40 years old
  • Degree or Higher in Engineering or related field.
  • 5 years up strong experiences in purchasing.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดูแลและบริหารงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล