• Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing activities and achieving cost
 • Coordinate negotiation with suppliers
 • Bachelor’s Degree in Engineering

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

17-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

17-Jan-17

 

Applied

Purchasing Staff (GPO)

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Degree in Engineering or any related field
 • 1-3 year experience in purchasing
 • Strong Negotiation and Price analysis skill

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Buyer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Responsible for execution of all regular purchase
 • Computer literate and knowledge in SAP, MRP
 • Good command of English speaking and writing

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล