• จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

20-Jan-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล