• At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Officer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Process Purchase Order for Raw materials
 • Issue Purchase Order to supplier by email or fax
 • 2 years experience in a Procurement process

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำรายงานการประชุม
 • งานด้านพัสดุเอกสาร พิมพ์เอกสาร จัดเก็บ
 • งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเตรียมใบสั่งซื้อ

23-May-17

 

Applied

Local Purchasing

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • One year working experience in purchasing field
 • Able to work under pressure.
 • Have experience in contacting contractors.

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล