• ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 2 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

23-Feb-17

 

Applied
  • จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล