• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

20-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Senior Staff

Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • procurement
 • sourcing
 • purchasing

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล