• Bachelor degree in Mechanical and any fields
  • Having Purchasing background in Electronics Mfg
  • Good command in English

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

18-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
  • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล