• International Consumer Goods based in Pathumthani
 • Full Purchasing responsibility
 • Manufacturing procurement experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Senior Staff

Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • procurement
 • sourcing
 • purchasing

27-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 1 - 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23-32 ปี
 • มีทักษะการต่อรองราคา

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล