• A degree is Logistics or Business Admin
  • 1 year of relevant work experience in logistics
  • Strong organizational and time management skills

18-Jan-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รู้ระบบงานจัดซื้อทั้งระบบ
  • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรองราคา

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล