• Manage effective tapioca root sourcing plans
  • Select and manage relationships with suppliers
  • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

20-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในการทำงาน2 -3 ปี ในตำแหน่งจัดซื้อ
  • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Apr-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Purchasing Officer / จัดซื้อ

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส. หรือปริญญาตรีด้านการตลาด
  • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
  • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล