• Bachelor’s Degree in related field
  • Experience working at a management level
  • Supporting procurement initiatives for the company

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล