• Strong negotiation, leadership and communication
 • Fluent in English communication (speaking&writing)
 • Preferably in Semiconductor industry or equivalent

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สุภาพอ่อนน้อม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental Evaluations
 • Quality Assurance

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การบริหารจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Export, ideally in a Consumer product
 • Merchadiser or buyer experience is a must
 • Good Communication in English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานขายอย่างน้อย1-3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Purchasing Engineer
 • ตรวจสอบรายการสินค้าในระบบและสินค้าในคลังสินค้า

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล