PURCHASING SUPERVISOR / MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • degree in Business Administration
 • Female, aged between 30 – 40 years old
 • 5-7 years of experience in functions of purchasing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MERCHANDISER

Thai Burapa Product Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • พศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาวุฒิปวช, - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานลุกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือประมง
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

21-Jun-17

 

Applied

Site, Operations and Purchasing Manager

Norwich Bangkok Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Site Manager and Purchasing for Inter school
 • Working with school expansion,
 • purchasing and all site related matters

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ติดตามสินค้า
 • รายงานรับสินค้าประจำวันและงานที่รับผิดชอบ

17-Jun-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า
 • สื่อสารเป็น ภาษาจีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล