• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Provident Fund, Medical Support
 • More than 10 years Automotive Parts Company
 • At least 1 yr exp in Purchasing in Automotive Co.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT savvy with proficiency in database programs
 • Meticulous with good analytical, communication
 • Tertiary education with at least 2 years

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 1-2 mnths,Med Ins,Meal,Full Attd,Prvd F
 • High Precision Electronic Devices Mfg. Company
 • 1 yr. exp. in Purchasing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Engineering
 • 0-2 years experience in purchasing sourcing
 • Basic negotiation skill and coordinating skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1-2 years experience in purchasing sourcing
 • Male/Female, Age between 28-35 years

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up confirm PO from Vendor.
 • Follow up part delivery on time.
 • Check shortage everyday.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field, Diploma
 • 1 years or less in Purchasing, Admin, Engineer
 • Experience for a manufacturing, Fresh graduate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญา ตรี-โท/MBA
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2-3 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการ
 • ขออนุมัติการ จัดซื้อวัตถุดิบตัวอย่าง
 • UPDATE ราคาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนมี Costing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Fashion Merchandiser

HAMNETSTYLE FASHION CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • 2 years of Merchandising
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • Male / Female age above 23years old

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To Purchase of Local Raw Material
 • To manage of Supplier Evaluation
 • To make Monthly Raw Materials report

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

22-May-17

 

Applied
 • Supply/Materials Planning for Manufacturing
 • Inventory Management of Materials for Packaging
 • Logistics skill

22-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะด้านงานบัญชี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

22-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Meal Allow, Medical Ins, PVD Fund
 • Automotive Parts Manufacturing and Service Center
 • At least 1 yrs. exp. in Purchasing

20-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Issue PO / PR
 • Procurment

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
 • Work on purchasing/procurement process.
 • Flight Simulator

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for electronics manufacturing company
 • Lead a team of 200 people in production line
 • Good communication skills in English is a must

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for electronics manufacturing company
 • Lead a team of 4-5 people
 • Leading and executing procurement strategies

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Degree in Business or others related fields
 • Fair level in English

19-May-17

 

Applied
 • To order product and parts
 • Thai Nationality, 22-25 years old
 • 1-3 years experience in oversea purchasing

19-May-17

 

Applied
 • Play a key role in rice raw material sourcing
 • Develop and implement rice sourcing model
 • Enhance rice supplier relationship management

19-May-17

 

Applied
 • Purchasing control
 • Negotiate skill
 • Reduce purchasing costs

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree / Strong command of English
 • 5 yrs up Exp in Mfg & Multinational Environment
 • Exp in Material&Inventory Planer/Pur/Demand Supply

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 5 ปี (Import – Export)
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-May-17

 

Applied
 • Opportunity to work automotive manufacturers
 • Opportunity to skill up as GA in large company
 • High payment and attractive benefit

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in engineering or relate field.
 • 5 years in purchasing
 • Understanding with MRP and Import - Export.

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 5-7 years experience in related field.
 • Good English communication skills

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years working related experience in a manufact
 • Good command of English
 • Broad understanding of supply chain management

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

EAS Marketing

Abatek (Asia) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Preferable age 27 years old up
 • Degree in Business Admin or Engineering especially
 • 5 years experience in EAS Marketing

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any field
 • 5-7 yrs of experience in Poultry purchasing
 • Exp in Food Ingredient, chicken, duck, etc.

17-May-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • Purchasing
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

17-May-17

 

Applied

Purchasing Engineer

Schneider (Thailand) Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Purchasing Engineer
 • Supplier Management
 • Partnership Suppliers

17-May-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Purchasing
 • Ackhowledge in Chemicals or related material.
 • Good command of spoken and written in English

17-May-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in overseas purchasing manager
 • Strong knowledge of stock control
 • High responsible and accuracy.

17-May-17

 

Applied

Purchasing admin Officer

EGR Group Siam Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • 2 or more years of experience in purchasing
 • MRP/ERP system experience.
 • Any combination of experience, education

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration , Statistics
 • Male or female, Aged 30-35 years
 • 3-5 years of experience in Planning

17-May-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล