• -
 • -
 • -

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำจัดซื้อ/สโตร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female, Thai nationality, Age 27-33
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • 5-10 years working experience in purchasing

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A. in Electrical/ Mechanical/ Industrial.
 • Knowledge of Export-Import, oversea purchasing.
 • Experience in Sourcing and supplier management.

06-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล