Merchandising Specialist (Machinery Components)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
 • Machinery components, trading industrial component
 • Exposure to regional level (Asia Pacific)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchase Staff (Samuthprakarn) [Job ID:41336]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male/Female, Thai Nationality, 24-37 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age over 30 years.
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Have experience in handle Die making purchasing

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

23-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

23-Apr-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience in Purchasing function
 • Good command of Japanese can be advantage
 • Can used SAP Program

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจา

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing and Logistics staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • automobile components and products
 • Oversea purchasing and logistics
 • Purchasing

18-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

07-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree with GPA > 2.50
 • Have experience at least 3 years in Purchasing
 • Able to drive car with Driving License

05-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล