• BA in any field.
 • 0-3 years purchasing experience required.
 • Fluent spoken and written English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือจักรกล

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

26-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ต่อรองราคาสินค้า

26-May-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 30 - 45 years old
 • 5 years’ experience in Purchasing function
 • Manage the purchasing process

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 years Purchasing in automotive manufacturing
 • Indirect buyer, Procurement Engineer
 • suchat@kensington.co.th

25-May-17

 

Applied
 • Have knowledge to use SAP and Oracle Programs
 • Background : Procurement and Purchasing
 • Minimum 10 Years + and 5 Years in manager level

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล